لوح تقدیر از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان تامین کننده.
حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران و اصفهان در خرداد ۱۳۹۱
حضور در نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ معادن و صنایع وابسته در اردیبهشت 1392
حضور در 7 نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنعت برق در خرداد ماه 1393

حضور در پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت اب و تاسیسات اب و فاضلاب در دی ماه 90
حضر در هشتمین نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی و ابزا دقیق در مرداد ماه 1393